Civil ház -Akadályokkal

A levél:

Kedves Civil Barátaink!

Azt hittük, hogy az aug.25-i egyeztetésen véglegesíthetjük a Civil Ház
használatával kapcsolatos – előzőleg már végiggondolt – megállapodásokat,
de sajnos nem így történt.

Az előzően (07.21) megbeszéltekhez képest több ponton visszalépés történt,
olyanok, amik ebben a formában végrehajthatatlanok, ezért számunkra
elfogadhatatlanok.

Még nem kaptunk hivatalos emlékeztetőt, de megpróbáltuk röviden
összefoglalni, ami eddig a Civil Ház kapcsán történt, ezt mellékletként
olvashatjátok.

NEM ADJUK FEL! Bízunk benne, hogy az érvek-ellenérvek csatájában a végén
használható megállapodás születik majd.

És a melléklet:

EMLÉKEZTETŐ HELYETT

2020.07.15-én az önkormányzat meghívására létrejött találkozón a leendő közösségi tér helyszínének bemutatása után megbeszélés folyt a Civil Háznak felajánlott ingatlan felújításáról és a működés feltételeiről. Erről emlékeztetőt is írtunk.

Mi előzte meg ezt a megbeszélést?

A jelenlegi önkormányzat vezetése választási kampányában az alábbiakat ígérte (lásd Ábrányi Emil program):

 • 2.pont „Ösztönözzük és támogatjuk a helyi közösségek kialakítását. Az önkormányzat segíti, de nem telepszik rájuk.”
 • 71.pont „Művészeti és civil alapot hozunk létre, … A civil alap célja a városban működő civil szervezetek által szervezett közcélú rendezvények megvalósulásának segítése.”
 • 82. pont „Egy ifjúsági és civil inkubátorházat hozunk létre, amely nyitott és egyenlően hozzáférhető a szentendreiek számára és otthona lehet a városban működő civil szervezeteknek.”

Ezen ígéretüknek eleget téve kialakítanak egy civil rendezvények megtartására alkalmas helyet, jelen esetben egy 75 m2 közösségi célú hasznos alapterületű + a galérián található egyéb kiszolgáló helyiségeket tartalmazó felújított önkormányzati ingatlant. Ígéret szerint vállalják annak (víz-szennyvíz, áram, fűtés internet, ingatlan biztosítás, havi egyszeri takarítás) működési költségeinek megfizetését.

A Mindenki Szentendréje Csoport 2 alkalommal Civil Kerekasztal találkozót szervezett. 140 címre küldtünk meghívót ezekre a találkozókra, s azokkal, akik eljöttek, egyetértettünk abban, hogy KELL EGY HELY, ahol megbeszélhetjük közös és közösségi dolgainkat. Erről egy szándéknyilatkozatot is aláírtunk 2020.02.21-én.

CIVIL HÁZ néven szövetségünk célja egy civil ház létrehozása, melynek küldetése a szentendrei közösségi élet fejlesztése, a szentendreiek közéleti aktivitásának elősegítése.

Nem jogi értelemben SZÖVETSÉGRE LÉPTÜNK.  

A 2020.07.15-i Civil Kerekasztal megbeszélésen miben állapodtunk meg?

Az önkormányzat által felajánlott épület – Péter-Pál Galéria-, felújítása, kifestése és közösségi célra alkalmassá tétele után, CIVIL HÁZ néven a helyi civil szervezetek használatába kerül.

Bejárásunk alkalmával alkalmasnak találtuk a felajánlott helyszínt a fent említett célokra és javaslatokat tettünk a szükséges átalakításokra, valamint a működési feltételek kialakítására, hiszen mi szeretnénk használni, így fontos, hogy a mi véleményünket is figyelembe vegyék. Illetve az is közös cél volt, hogy a házirend alapszabályait, sarokpontjait a tulajdonos önkormányzattal együtt alakítsuk ki.    

 1. Javasoltuk, hogy legyen regisztrációs díj, mert ezzel jelezzük, hogy csak azoknak van lehetősége a Civil Házba programokat szervezni, akik képletesen részt vállalnak a szövetségünk munkájában. Ez a regisztrációs díj évi 12 000 forint lenne, amelyet a Ház csinosítására, fogyó eszközök beszerzésére és az esetleges kisebb károk megjavítására fordítanánk, s közösen döntenénk minden év végén, hogy a bekönyvelt összeget mire használjuk fel.     
  Ezt a javaslatunkat Pilis Dániel alpolgármester elutasította, mert a pénzkezelés ilyen formája nem megoldható, különösen problémás annak visszaforgatása a Ház fejlesztésére. Mi, a   Mindenki Szentendréje civil szervezet vállaltuk ennek kezelését, hiszen minden bejegyzett civil szervezet számlaképes, könyvelés-technikailag ez megoldható.
 2. Problémaként merült fel, hol és kinél legyen A KULCS. A regisztrált szervezetek az épületbe hogyan jussanak be úgy, hogy ellenőrizhető legyen ki használja és mikor a Civil Házat?
  Nem fogadtuk el, hogy minden alkalommal az önkormányzat portájáról kelljen elhozni és oda visszavinni a kulcsot. A 21. század technikáját felhasználva, már nincs szükség ilyen primitív megoldásokra. Gerzsany Róbert felajánlotta, hogy összegyűjti a kulcs helyszínen történő elhelyezésének széfes megoldásait ár-érték-biztonság arányok bemutatásával. Ezeket mindannyian meg is kaptuk mailben, majd ajánlatként/tájékoztatásként megküldtük az önkormányzatnak is.
 3. Szintén probléma volt, hogy nem akartuk, hogy az önkormányzat felügyelje és diszponálja a HÁZ programjainak időpontfoglalásait, illetve egyeztetését. Ez olyan kontrollra adna lehetőséget, amit nem fogadhatunk el, ezért javasoltuk és elvállaltunk egy olyan interneten elérhető virtuális foglalási rendszer elkészítését, amely lehetővé teszi, hogy a foglalni kívánó szervezet lássa a mindenkori aktuálisan szabad idősávokat és netes, vagy telefonos egyeztetés után lefoglalhassa a számára legmegfelelőbbet. A változtatás és nyomon követés így rugalmasan megoldható. Ennek kidolgozását és 3 hónapig történő működtetését Csigi Judit vállalata. Három hónapos ciklusokban a naptárkezelést egy másik szervezet veszi át (rotálnánk), így biztosítható a demokratikus működés.

A használat feltételeként elfogadtuk az önkormányzat által megfogalmazott feltételeket:

 1. Csak szentendrei székhelyű civil szervezettel köt megállapodást.
 2. Csak közérdeklődésre számot tartó, illetve közhasznú célra használhatjuk a Civil (azaz privát rendezvény nem tartható).
 3. Csak csendes tevékenység folytatható. Tilos hangosítást használni, mert belvárosi, lakókörnyezeti ingatlan és a falszomszéd önkormányzati lakás (így az ingatlanhoz tartozó udvart sem lehet használni közösségi célra).
 4. Az ingatlan hasznosításra idegeneknek tovább nem adható.
 5. A galéria egy légtérben marad a földszinti teremmel, így külön használata nem lehetséges.
 6. A Katasztrófa Védelem állapítja meg, hogy hány fő befogadását teszi lehetővé a helyszín (erről még nincs információnk).
 7. A Civil Ház programjainak népszerűsítésére semmilyen anyagi támogatást nem nyújt az önkormányzat és önkormányzati reklámfelületek használatára sincs lehetőségünk, kivétel a CIVIL HÁZ bejárati ajtajára felszerelendő két vízhatlan A3-as vagy B2-es méretű plakáttartó.      

Július 21-i találkozónkon Pilis Dániel alpolgármester ígéretet tett, hogy augusztus 10-ig elkészíti jogász bevonásával azt a HÁZIRENDET, melynek elfogadása (tudomásul vétele) után

regisztrálhatnak a szentendrei civil szervezetek hozzáférést biztosít az ingatlan bejutásához tartozó „kulcshoz”.

Ez még csak egy tervezet. Ezt a tervezetet mailben mindenki megkapja és alkalma lesz véleményezni, majd egyeztetés után módosíthatunk a következő találkozás alkalmával.

Legnagyobb sajnálatunkra ezt a tervezetet nem kaptuk meg, így véleményünk sem lehetett róla, ezért nem tudtunk felkészülni az augusztus 25-i megbeszélésre.

2020. 08.25-én újra találkozóra kaptak meghívást a civil szervezetek, valamint olyan civil polgárok, akik regisztráltak. 13 szervezet + magánszemélyek, városi képviselők, a SZEVI újságírója és az önkormányzat szakemberei érkeztek az újabb találkozóra. Összesen 28-an voltunk jelen. Lang András képviselő és Pilis Dániel alpolgármester vezette a megbeszélést, melynek központi témája a CIVIL HÁZ házirendjének előirányzott megbeszélése volt.

Mi történt ezen a megbeszélésen?

Nagy örömünkre bejelentették, hogy jelenleg is zajlik a felújítás, átalakítás és tervek szerint október 1-én megnyílhat a CIVIL HÁZ. Ugyanakkor a tervezett házirend, melyet jogászok is véleményeztek, lényeges pontokban eltér az előző találkozásunkkor megállapodottakhoz képest. Ez komoly visszalépés a civil szervezetek hátrányára. Egy civil szervezet képviselője szerint ez egy „diktátum”, hiszen kész (az előző egyeztetést szinte teljességében figyelmen kívül hagyó) tények elé állítanak minket.


Pilis Dániel alpolgármester felolvasta a tervezett házirendbe foglalandó pontokat, szabályozásokat.

Az elhangzottakról:

 1. Az általuk előző alkalommal elutasított regisztrációs díjat mégis kérik (»ingatlan használati díj, melynek nagyságáról nem esett szó). Ezen felül az ingatlan rezsiköltségét is a regisztráló szervezetekkel akarják megfizettetni óradíjra lebontva.

Jogi kötelezettségre hivatkozva nem adható át az ingatlan ingyenes használatra csak közhasznú és emellett közfeladatokat ellátó civil szervezetnek (nem kaptuk meg a jogszabálynak a számát, amelyre hivatkoztak).

Megjegyzés: Elővettem a Szentendrei Kulturális Központ kiadványát, ahol megnéztem, hogy ki milyen feltétellel használhatja az önkormányzati tulajdonban lévő BARLANGOT. Az augusztusi és szeptemberi ingyen látogatható programok: Nyílt Fórum-Felolvasószínházi bemutató, görög táncház, citera Jazzklub, Jammel & The Groovetroop koncertje…        
Vannak egyenlők és egyenlőbbek? Kiemelten közhasznúak és még közhasznúbbak? A Civil Ház fizetés ellenében történő használatára van kötelező jogszabály, más önkormányzati ingatlanokra ugyanakkor ez nem vonatkozik? Szerintünk van megoldás, csak akarni kell.

 • A tervezet szerint kizárják azokat a civil szervezeteket a Ház használatából, akik jelenleg is önkormányzati tulajdonú bérleményt használnak.   
  Megjegyzés: Ezek a szervezetek közhasznúságuk okán nem fizetnek az ingatlanok használatáért.

Ezen találkozón először vett részt a Szentendrei Árvácska Állatmenhely egyik segítője, aki vállalkozása révén rendelkezik a megfelelő tapasztalatokkal/felkészültséggel, ezért vállalta, hogy profin kiépíti a személyazonosításra is alkalmas biztonsági beléptető rendszert, valamint elkészíti a foglalási rendszert. INGYEN! Amennyiben az önkormányzat nem akarja a beléptető rendszert megvásárolni, akkor annak költségét (a beruházás nagyságának függvényében) a saját kényelmünk érdekében átvállaljuk (»erről még egyeztetnünk kell a civilekkel).

Ezen a találkozón sajnos nem léptünk előre, sőt komoly visszalépés az előzőekben megbeszéltekhez képest. Ez számunkra így elfogadhatatlan.

Nem tudjuk, hogy a következő szeptember eleji képviselőtestületi ülésen milyen tartalmú anyagot terjesztenek a képviselők elé a Civil Ház működésére vonatkozóan.

Pilis Dániel alpolgármester megígérte, hogy szeptember 15-én elküldi a házirend tervezetét, melybe (állítólag) még lehetőségünk lesz beleszólni.

A házirend helyett mi szívesebben használnánk a HOGYAN MŰKÖDJÜNK EGYÜTT megnevezést.

Ebben legyenek megnevezve egyértelműen a használat alapfeltételei (sarokpontjai):

 • Kik használhatják?
 • Hogyan használhatják?
 • Hogyan jussunk be az épületbe? (kulcs használat feltételei.)
 • Milyen tevékenységre használhatják? (mire nem)
 • Milyen célú lehet a rendezvény? (privát nem)
 • Milyen nyitvatartás legyen? (ne legyen korlátozva!)
 • Mi tiltott? (pld. alkohol fogyasztás)
 • Mekkora legyen a regisztrációs díj? Mire használhatjuk az összegyűlt pénz?
 • Milyen szankciók alkalmazandók rendbontás esetén (a házirend be nem tartására vonatkoztatva.)
 • Károkozás esetén ki fizeti meg a kárt és mekkora lehet ez az összeg? (biztosítás van az épületre kötve?)

Ezekre a kérdésekre várunk egyértelmű választ.

Az összes többi kérdésben a regisztrált szervezetek közösen, demokratikusan kialakított megegyezés szerint használják a házat a lakosság és az önkormányzat megelégedésére.  Így ezek a gyakorlatban dinamikusan tudnak változni.

Rendkívül fontos, hogy a városvezetés megértse, hogy ha
(vállalásaiktól és ígéretüktől eltérően)
nem egyeztetnek a civilekkel,
avagy nem veszik figyelembe azok kéréseit,
akkor végül „magukat lövik lábon”,
hisz elveszíthetnek egy csomó segítőkész embert.

Ezt ők sem akarhatják.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .